Aquest avís legal regula l’ús permès de la pàgina http://www.andorra-advisory.com/ segons el que es disposa a continuació:

1. En compliment de larticle 6 de la Llei 20/2014, de 16 doctubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital

Titular de la web: ADVISORY SERVICES, S.L.U (d’ara endavant, «ADVISORY  SERVICES«).
Adreça: Baixada del Molí, 16, 1-3, AD500, Andorra la Vella 

2. Propietat intel·lectual, industrial i responsabilitat sobre els continguts.

  • Els drets de propietat intel·lectual de la present pàgina web, el seu codi font, disseny, fotografies, textos, estructura de navegació, bases de dades, marques, logotips, noms comercials i diferents elements que es contenen, són titularitat del Prestador del Servei, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
  • Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels propietaris legítims. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la llei.
  • El titular de la pàgina web no es fa responsable dels continguts a què es dirigeixen els enllaços ubicats en aquesta.
  • Els usuaris no podran emprar els continguts de la web, podent agafar-los, reproduir-los i distribuir-los, ni utilitzar-los amb finalitats comercials ni manipular-los i fer obres derivades, sense haver obtingut abans el consentiment o autorització del Prestador del Servei.

A més, qualsevol altra forma d’explotació, diferent de l’esmentada al paràgraf anterior, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constituirà una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la Companyia o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part del prestador del Servei de totes les accions judicials o extrajudicials que els poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a què l’Usuari pot accedir a través del web, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o de qualsevol altra índole. En conseqüència, el prestador del servei no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’usuari en relació amb aquests drets.

3.- Drets d’autor i marca.-

ADVISORY  SERVICES informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina web es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat del consentiment exprés de ADVISORY  SERVICES.

4. Condicions d’ús.

Pel que fa a la web, l’usuari pot visualitzar, imprimir i descarregar-se parcialment el contingut de la web, únicament si concorren les situacions següents:

– Que sigui compatible amb la finalitat del lloc web.

– Que es realitzi amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix així, expressament, la utilització amb finalitats comercials.

– Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o la resta d’imatges que l’acompanyen.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, i són contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra manera, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un ús normal per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

Tot d’acord amb el que indica el punt 2.4 anterior.

5. Modificacions a la web i condicions d’ús

El Prestador del Servei es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació continguda a la web, així com la seva configuració, presentació i condicions d’accés. Així mateix, el Prestador del Servei es reserva el dret d’actualitzar aquest avís legal sense avís previ als usuaris, quan així la normativa o l’actualitat ho requereixi.

6. Limitació de responsabilitat

El Prestador del Servei no garanteix la inexistència d’errors o interrupcions en l’accés a la web o al contingut ni que aquest estigui actualitzat. Si bé, el Prestador del Servei emprendrà

totes les accions que estiguin a la vostra disposició per a la solució de qualsevol error, desconnexió o manca d’actualització que es pugui produir a la web.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació continguda, és de responsabilitat exclusiva de qui el realitza. Així, el Prestador del Servei no es responsabilitza de qualsevol conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se del dit accés o ús per part de tercers.

El prestador del Servei tampoc no es responsabilitza dels errors de seguretat o danys que es puguin produir com a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador dels usuaris que sigui utilitzat per a la connexió amb els serveis i els continguts de la web.

– Un mal funcionament del navegador.

– Ús de versions no actualitzades del navegador.

El Prestador del Servei no garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic (hardware i software), als documents o fitxers dels usuaris.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Aquesta política legal queda subjecta al que estableixen les lleis d’Andorra. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals d’Andorra La Vella, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 31 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.